اینورترها میتوانند ولتاژ DC ورودی را به ولتاژ خروجی AC با فرکانس دلخواه ایجاد کنند.

شکل موج ولتاژ خروجی در اینورترها باید سینوسی باشد اما به علت کلید زنی های مداوم و نیز غیر خطی بودن کلیدها هارمونیک ها در خروجی به وجود می آیند که اجتناب ناپذیر هستند

امروز با پیشرفت تکنولوژی نیمه هادی ها و ظهور قطعات کلید زنی با سرعت و قابلیت بالاتر کاربرد اینورترها در صنعت به سرعت در حال گسترش است