از این نمونه کنترلر در مکانهای که دسترسی به برق شهر وجود ندارد و تامین برق توسط دیزل ژنراتور انجام میگیرد برای کنترل دیزل ژنراتور استفاده میگردد. بیشترین کاربرد کنترلر های دستی در دیزل ژنراتورهای میباشد که در خارج از شهرها و یا در پروژه های عمرانی و به طور کلی در مکانهای که امکان استفاده از برق شهر بنا به دلایل مختلف وجود ندارد استفاده میگردد.

این کنترلر کلیه حفاظتهای مربوط به قسمت موتوری و قسمت ژنراتوری را به طور کامل انجام میدهد و در صورت استفاده از دیزل ژنراتور به صورت تکی و یا جزیره ای مقرون به صرفه تر میباشد.

فرمانهای خروجی اصلی این کنترلر عبارتند از :

1_ فرمان استارت دیزل ژنراتور

2_ فرمان قطع یا خاموش دیزل ژنراتور

3_ کنترل سوخت 

همچنان این کنترلر کلیه پارمترهای مهم مربوط به قسمت موتور را نیز به طور کامل انجام میدهد

_ فشار روغن

_ دمای آب

_ سطح آب

_....

و همچنین نمونه گیری و اندازه گیری الکتریکی

_پارامترهای مربوط به ولتاژ

_پارامترهای مربوط به جریان

_اندازه گیری فرکانس

همچنین این کنترلر قابلیت برنامه ریزی و همچنین اتصال تجهیزات مختلف از طریق ورودی ها و خروجی های دیجیتال و آنالوگ را دارد 

در مدل های پیشرفته امکان ارتباط از طریق  can bus  و J1939  با ECM و ECU های موتورهای مختلف وجود دارد . این کنترلر ها کلیه رخدادها ، خطاها ، و همچنین هشدارهای تعریفی مانند زمانهای سرویس نگهداری یا زمانهای تعریفی خاموش و روشن شدن را در خود ذخیره و اجرا میکند

بیشترین مدل از کنترلرهای مورد استفاده در ایران به شرح ذیل میباشد

1_ DSE

2_COMAP

3_ DATAKOM

4_ ENKO

نصب کنترلر به صورت دقیق و تنظیم پارامترها با توجه به نوع دیزل ژنراتور یک کار تخصصی و دقیق میباشد که میبایست توسط متخصصین این کار انجام پذیرد

گروه فنی و مهندسی پارت دانش با داشتن متخصصین ارشد برق و مکانیک کلیه خدمات مربوط به نصب کنترلر های دیزل ژنراتور و همچنین خدمات سرویس و نگهداری و تعمیرات را با بالاترین کیفیت ارائه میدهد