برد کنترلر اضطراری (Auto Mains (Utility) Failure Control Modules) یکی از پرکاربردترین کنترلرها در صنعت دیزل ژنراتورها میباشند

از آنجا که قطعی برق میتواند خسارت های زیادی برای کارخانجات و موسسات بزرگ به وجود بیاورد و همچنان وجود برج های بلند طبقه و تاسیسات زیر بنایی و نیز بیمارستانها و مراکز درمانی در صورت قطعی برق دچار مشکلات عدیده و جبران ناپذیری خواهند شد وجود یک منبع الکتریکی قابل اعتماد بسیار حیاتی و پر اهمیت است

در چنین شرایطی استفاده از دیزل ژنراتور ها و یا ژنراتورهای گازی به عنوان یک منبع اضطراری قابل اعتماد که در زمانهای قطعی برق به دلایل مختلف نیاز ما به برق اضطراری را تامین کند بسیار پرکاربرد است

برای هوشمند سازی دیزل ژنراتورها و یا ژنراتورهای گازی در تشخیص قطع برق و روشن شدن خودکار بدون وجود اپراتور از برد کنترلرهای اضطراری (Auto Mains (Utility) Failure Control Modules) استفاده میگردد.

این کنترلرها این قابلیت را دارند که در زمانهای قطعی برق به صورت اتوماتیک پس از نمونه گیری از برق شهر فرمان روشن شدن دیزل ژنراتور را صادر نموده و به عنوان منبع اضطراری وظیفه تامین توان را به عهده گیرد و نیز مجددا پس از وصل مجدد برق شهر آن را تشخیص داده و فرمان قطع دیزل ژنراتور را صادر نموده و از مدار خارج گردد.

در مدلهای پیشرفته تر کنترلر این قابلیت را دارد در زمان وصل برق شهر  دیزل ژنراتور را با برق شهر سنکرون یا موازی نموده و همزمان به صورت مشترک توان الکتریکی را تامین نموده و پس از آن به صورت ایمن از مدار خارج گردد

این کنترلر تمامی حفاظت های موتوری و ژنراتوری را به صورت کامل انجام داده و تمامی پارامترهای مربوط به توان الکتریکی را بررسی نموده و قابلت برنامه ریزی و ثبت رخدادها و خطا ها را دارد

گروه فنی و مهندسی پارت دانش کلیه خدمات مربوط به دیزل ژنراتور و نصب برد کنترلر اضطراری را با بهترین کیفیت ارائه میدهد

انجام کلیه خدمات الکتریکال و مکانیکال دیزل ژنراتور

عیب یابی الکتریکال و دیاگ

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

سنکرون کردن ژنراتورها

سنکرون با برق شهر