برای دستیابی به توانهای بالاتر توسط دو و یا چند ژنراتور و یا موازی کردن ژنراتور با برق شهر از این مدل کنترلرها استفاده میگردد این کنترلر ها از تخصصی ترین و پیچیده ترین برد کنترلر های مربوط به ژنراتور ها میباشند.

در مواردی که نیاز به توانهای بالاتر باشد و نیز تامین توان میبایست از طریق ژنراتورها انجام گیرد از موازی کردن چند ژنراتور جهت دستیابی به توان مورد نظر استفاده میگردد . این کنترلرها قابلین این را دارند که یک و یا چند ژنراتور را به برق شهر متصل نمایند و با توجه به نیاز انجام وظیفه نمایند

موازی کردن ژنراتورها مزایای زیادی دارند از جمله:

1_ دستیابی به توانهای بالاتر

2_ بالا بودن اطمینان از عملکرد سیستم تامین توان

3_ امکان برنامه ریزی

4_ افزایش راندمان 

5_ قابلیت کاهش یا افزایش توان

این کنترلر ها کلیه پارامترهای مربوط به  موتور و ژنراتور را نمونه گیری و اندازه گیری میکنند و همچنین تمامی حفاظتهای مربوط به پایداری سیستم را به طور کامل اجرا میکنند

این کنترلرها از گران قیمت ترین کنترلر های مربوط به ژنراتورها میباشند

گروه فنی و مهندسی پارت دانش کلیه خدمات مربوط به سنکرون و یا موازی سازی ژنرتورها را به صورت تخصصی  ارائه میدهد

خدمات دیزل ژنراتور