برد کنترل دیزل ژنراتور یک کنترل گر منطقی برنامه پذیر است که میتواند تمامی پارامترهای مربوط به موتور و ژنراتور را کنترل و اجرا نماید

هوشمند بودن کنترلر باعث جلوگیری از آسیب های احتمالی به دستگاه میشود و میتواند از بروز خطاهای انسانی در سرویس و نگهداری از دستگاه بکاهد کنترلر دیزل ژنراتور این قابلیت را دارد تمامی پارامترهای حیاتی موتور از جمله آب ، سطح آب ، فشار روغن و .... و همچنین پارامترهای مربوط به قسمت ژنراتور از جمله جریان ، ولتاژ و فرکانس را در هر لحظه بررسی و در صورت نیاز دستورات تعریف شده را با توجه به مقادیر بررسی شده اعمال نماید


برد کنترلر دیزل ژنراتور را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم نمود :

1_ برد کنترلر استارت دستی   Manual & Auto Start Control Modules

2_ برد کنترلر اضطراری   Auto Mains (Utility) Failure Control Modules

3_ برد کنترل سنکرون Load Sharing & Synchronising Control Modules
1_ برد کنترلر استارت دستی   Manual & Auto Start Control Modules


کاربرد این برد کنترلر به صورت تکی و در مکان های هست که برق شهر وجود ندارد و نیاز به دیزل ژنراتور است مورد استفاده قرار میگرد

این کنترلر تمام پارامترهای موتور و ژنراتور را بررسی میکند 


    


2_ برد کنترلر اضطراری   Auto Mains (Utility) Failure Control Modules

این برد کنترلر ها در نقاطی که از دیزل ژنراتور یا ژنراتور گازی به عنوان یک منبع تغذیه اضطراری استفاده میشود کاربرد دارد و این قابلیت را دارد که به صورت اتوماتیک در هنگام قطع برق شهر ، فرمان روشن شدن دیزل ژنراتور را صادر میکند و دیزل ژنراتور به عنوان منبع تامین کننده توان انجام وظیفه میکند. و مجددا در هنگام وصل برق شهر به صورت ایمن و اتوماتیک از مدار خارج شده و پس از پروسه خنک شدن خاموش میگردد

تمام این مراحل به صورت اتوماتیک توسط کنترلر با ایمنی بالا انجام میپذیرد این برد کنترلر هم تمامی پارامترهای موتور و ژنراتور و برق شهر را کنترل میکند


3_ برد کنترل سنکرون Load Sharing & Synchronising Control Modules

کاربرد این برد کنترلر ها در موازی سازی چندین ژنراتور باهم و یا یک و یا چند ژنراتور با برق شهر میباشد . این بردها از پیچیده ترین و تخصصی ترین بردهای کنترل ژنراتور ها هستند که کاربردهای بسیار زیادی و همچنین تنوع در نوع استفاده هستند این مدل از برد کنترلر ها با توجه به کاربردشان دارای مدلهای بسیار مختلفی هستند

این بردها دارای بیشترین پارامترهای کنترلی و حفاظتی میباشد 

در مقلات بعد به صورت مبسوط به هر یک از کنترلرها میپردازیم

گروه فنی و مهندسی پارت دانش با اتکاء بر مهندسین کارآزموده کلیه خدمات دیزل ژنراتور را به صورت تخصصی و حرفه ای ارائه میدهد
بخشی از خدمات گروه فنی و مهندسی پارت دانش به شرح ذیل میباشد
- فروش قطعات الکتریکال دیزل ژنراتور
- سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور
- تعمیرات و رفع عیب الکتریکال انواع دیزل ژنراتور

- نصب انواع برد کنترلر دیزل ژنراتور
- سنکرون و شبکه سازی
-اجرا نیروگاه دیزلی و گازی