ژنراتور برق دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند و یا به زبان ساده ژنراتور دستگاهی است  که میتواند برق  تولید کند . برای تولید برق در ژنراتور نیاز به ایجاد یک میدان دوار میباشد که این میدان دوار توسط موتورهای سوختی ، شیمیایی ، آب ، باد ، و ... میتواند تولید گردد.

ژنراتورها از دو قسمت اصلی استاتور و روتور تشکیل شده اند

_ استاتور

استاتور ژنراتور شبیه استاتور موتورهای القایی است که به صورت سه فاز و تک فاز سیم پیچی میشود که در ژنراتور سه فاز ، سیم پیچ های هر فاز نسبت به هم 120 درجه اختلاف فاز دارند

_ روتور

در رتور ژنراتور برای ایجاد هسته مغناطیسی، ورقه های آهنی سیلیس دار را روی هم قرار میدهند تا  میدان مغناطیسی ایجاد شود. سپس با گذاشتن سیم پیچ ها در این هسته و اتصال آنها به منبع جریان ac ، روتور ژنراتور الکتر ومغناطیسی میشود.